John Jansen Fotografie
 

 

Geachte heer, mevrouw

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld. 

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06-14805117 ( werkdagen 9-12 uur). 
Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfuctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch , is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres:
SGCIG
Voorburggracht 403
1724 NZ  Oudkarspel
Tel: 06-27117316
info@sgcig.nl

Met vriendelijke groet,
Laila Alberts.

 

Privacy verklaring zie onderstaande link: 

Privacy verklaring