John Jansen Fotografie

Alles over homeopathie

Wat is “klassieke” homeopathie?

 

“Klassiek” wil zeggen “volgens de methode van Hahnemann”. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de klacht maar met de gehele persoon.

Middelen voor zelfmedicatie behoren over het algemeen tot de “complexmiddelen”, dat wil zeggen dat er meerdere middelen bij elkaar gedaan worden waarvan bekend is dat ze vaak op een bepaalde klacht goed reageren. Jammer genoeg mag de indicatie tegenwoordig niet meer op de verpakking vermeld worden dus is men afhankelijk van de verkoper. 
Bij een goed advies zal het middel vaak wel wat doen maar regelmatig zal de klacht (tijdelijk) onderdrukt worden. Als 1 van de 5 middelen uit het complex echt bij de persoon past werkt het wel genezend.

Klinische homeopathie is de volgende stap. Hierbij wordt gewerkt met 1 middel tegelijk die wel precies bij de klacht past maar waarbij niet heel veel rekening gehouden wordt met de persoon zelf. Van sommige middelen weten we ook (nog) niet goed wat voor patiënten daarbij horen maar kan de klacht zo specifiek zijn dat dit toch het hele beeld blijkt te dekken. Er zijn nog best veel middelen waar we nog maar weinig vanaf weten. Door het werken met de computer en vergelijken van mensen die goed gereageerd hebben op een bepaald middel komen we wel steeds meer te weten over deze middelen. 

Wat is een constitutie middel?
Een constitutie middel is een middel dat bij de patiënt als persoon past, dus zowel qua klachten als karakter.In principe kan de patiënt dit middel inzetten voor al zijn/haar klachten, dus ook voor griep, verkoudheden en dergelijke. Toch lukt het lang niet altijd om een middel te vinden dat altijd past. Vaak werkt het sneller wanneer bij griep, de echte influenza, het middel gegeven wordt dat specifiek op die symptomen past. Iedere griepgolf heeft zijn eigen symptomen zoals de meeste mensen wel weten. De ene keer overheerst de spierpijn, soms is er huidpijn bij, soms een bepaald soort hoofdpijn, soms braken en/of diarree. De homeopaat kijkt dan naar alle heersende symptomen die de groep patiënten vertoont en zoekt daar het middel bij. Dus tijdens een epidemie kan iedereen met hetzelfde middel behandeld worden.
Ook kan het zo zijn dat de omstandigheden waarin de patiënt verkeert dusdanig heftig zijn dat er tijdelijk een ander middel nodig is, bijvoorbeeld bij een acuut overlijden van een familielid of een plotseling ontslag. De zogenaamde “situationele middelen” werken dan sneller. Als je van de trap valt en je hebt een grote bult op je hoofd kun je beter arnica nemen dan het middel dat bij jou als persoon past.

Overigens een gewone verkoudheid behandel ik eigenlijk nooit homeopathisch, tenzij het te lang duurt.